Nieruchomości i architektura

Zwrot VAT za materiały

Uzyskanie zwrotu podatku VAT za materiały budowlane wykorzystane podczas budowy bądź też remontu nieruchomości, zmniejsza ogólne koszty inwestycji. Pamiętajmy jednak, że zwrot owego vatu uzyskać można wyłącznie do końca roku 2010, gdyż od 2011 zmieniają się przepisy. Podwyższeniu ulega zarówno podatek VAT, ale również ograniczone zostają możliwości otrzymania zwrotu takiego podatku. Jakie kwoty można odzyskać? Może to być suma rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a zwrot VAT może być dokonany kilkoma kolejnymi partami. Na raz tak dużego zwrotu otrzymać nie można. Jeśli zamierzacie się ubiegać o zwrot to czym prędzej zajmijcie się bardzo poważnie wypełnianiem dokumentów. Jest ich dosyć dużo, a dokładne oraz szczegółowe ich wypełnienie pozwoli wam na spokojne oczekiwanie na zwrot środków pieniężnych. Ze zwrotu podatku VAT korzystają niestety wyłącznie nie liczni, gdyż informacje na ten temat nie są odpowiednio rozpowszechnione, ale i droga otrzymania zwrotu nie jest zbyt prosta.

Copyright @ 2010 Nieruchomości i architektura